EET Centrum nabízí řešení EET od 7 různých dodavatelů

Nabídka hardware a software pro elektronickou evidenci tržeb

Logo EET-Centrum, bílé a černé písmo na červeném pozadí.
  • Kompletní hardware a software pro prodej a služby
  • Nabídneme nejvýhodnější řešení EET na základě vašich potřeb
  • Zajišťujeme technickou podporu, instalaci a školení
  • Kontaktujte nás a domluvte si předváděcí schůzku

Proklikejte si níže uvedené odkazy na sekce dodavatelských společností které již mají systémy pro Elektronickou evidenci tržeb vyřešené.

Obvykle je nabízeno kompletní řešení EET s nainstalovanou aplikací, nebo jen aplikace s vhodným příslušenstvím.Nálezem Ústavního soudu

ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 se uplynutím dne 28. února 2018 ruší část ustanovení § 37 zákona o evidenci tržeb, čímž dochází k tomu, že tržby, které pocházejí z činnosti spadající do 3. nebo 4. fáze evidence tržeb, zůstávají v režimu dočasně vyloučených tržeb.

Poplatníkům, kteří takové tržby přijímají, tedy nevznikne povinnost tyto tržby evidovat v původně deklarovaných termínech, tj. od 1. března 2018 (třetí fáze) a od 1. června 2018 (čtvrtá fáze).

V současné době probíhá příprava novely zákona oevidenci tržeb, v níž bude mimo jiné upravena problematika evidence tržeb pocházejících z těchto činností (včetně určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby).